Helsinki pariterapia Vuorovaikutuksessa.

PARISUHTEEN JA PERHEEN

HYVINVOINTIIN VOI VAIKUTTAA.

Ihminen on tarkoitettu olemaan suhteessa toisiin. Tarvitsemme ja kaipaamme yhteyttä, rakkautta sekä ymmärretyksi tulemista. Tämä tarve on niin lapsilla suhteessa vanhempiinsa kuin myös aikuisten rakkaussuhteissa.

 

Tunteet ovat suhteidemme eteenpäin vievä voima. Toisinaan sekä omat että läheistemme tunteet näyttävät olevan kaoottisia ja vailla järkeä. Me myös reagoimme toistemme viesteihin omilla tunteillamme ja käyttäytymisellämme. Näin rakentuu vuorovaikutussysteemin kehä, joka toisinaan sävyttyy riitaisuudella tai vetäytymisellä,  ja tilanne ajautuu jatkuvasti kipeämpään noidankehään. Usein tällaisista negatiivisista kehistä on vaikea irrottautua omin keinoin.

Terapiassa on mahdollista lisätä ymmärrystä siitä, mitä meidän välillämme tapahtuu, mitä minussa itsessäni nousee pintaan ja kuulla ja ymmärtää myös, mitä toisessa tapahtuu. Kiintymyssuhdetyössä sekä vanhempi-lapsi-suhteessa että parisuhteessa liikutaan monella tasolla. Käyttäytymisen ja näkyvien tunteiden lisäksi on tarkoituksena tavoittaa myös alla olevat voimakkaat tunteet, jotka ydinvoiman lailla vaikuttavat kaiken pohjalla. Kun puoliso tai vanhempi ymmärtää nämä tunteet ja voi vastata niiden tarpeisiin, syntyy rauha ja kokemus rakastetuksi tulemisesta. Noidankehä rauhoittuu.

PARISUHTEELLENI

Rakkaus –mitä se on?

 

Nykytutkimuksen pohjalta rakkaus ei ole käsittämätöntä vaan päinvastoin loogista ja ymmärrettävää, olemassaolomme kannalta elintärkeää. Turvallinen tunneside suojelee meitä. Kyky turvautua ja luottaa toiseen tekee meistä vahvoja. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että vakaa, rakastava ihmissuhde on ihmisen onnellisuuden ja yleisen hyvinvoinnin ehdoton kulmakivi.

   -Sue Johnson, tunnekeskeisen pariterapian kehittäjä

Aikuisiän rakkaussuhde on parhaimmillaan elämämme turvasatama. Aikuisella on samanlainen tarve kokea olevansa turvassa ja rakastettu kuin pienellä lapsella. Parisuhteen toimimattomuus ja riidat voidaan hahmottaa turvattomuuden näkökulmasta. Tällöin on mahdollista tavoittaa noidankehän askeleet, molemman puolison käyttäytymisen taustalla oleva loogisuus ja inhimillisyys. Suhteissa lähellä olemisen ja etäisyyden tasapainottelun vaikeus näyttäytyy usein väärintulkintojen, loukkaantumisen ja riitojen muodossa. Rakkaamme herättävät meissä pintaan tunteita, jotka kuohuvat ja räjähtävät tai ehkä jäädyttävät ja jähmettävät. Puolisot voivat pyrkiä selviytymään liiallisen yksin tai ovat pulassa omien ristiriitaisten tarpeiden ja turvattomuuden suhteen. Terapiassa järjettömältä tuntuva käyttäytyminen saa uudenlaisen ymmärryksen, joka avaa mahdollisuuden ”hyökätä” suhteen noidankehää – ei puolisoa vastaan. Terapiassa on tarkoitus vahvistaa yhteyttä sekä omaan että puolison tunnemaailmaan ja tätä kautta lujittaa ja syventää rakkaussuhdetta.

PERHEELLENI

- Pieni laulu ihmisestä

Ihminen tarvitsee ihmistä

ollakseen ihminen ihmiselle,

ollakseen itse ihminen.

Lämpimin peitto on toisen iho,

toisen ilo on parasta ruokaa.

Emme ole tähtiä, taivaan lintuja,

olemme ihmisiä, osa pitkää haavaa.

Ihminen tarvitsee ihmistä.

Ihminen ilman ihmistä

on vähemmän ihminen ihmisille,

vähemmän kuin ihminen voi olla.

Ihminen tarvitsee ihmistä.

(Tommy Taberman, Maa, 1987)

Perhe on monimutkainen systeemi, jossa jokainen perheenjäsen tuo oman energiansa vuorovaikutukseen. Usein on vaikea jäsentää, mikä johtuu mistäkin ja vanhemmissa herää neuvottomuuden tunteita. Joku perheenjäsen voi oireilla voimakkaimmin vaikka itse pulma voi olla ihan toisessa kohtaa systeemiä.

Perheterapiassa on mahdollista tarkastella erilaisia ongelmia sekä yksilön että koko perheen näkökulmasta. Terapiaan voi osallistua vain yksi perheenjäsen, vain vanhemmat tai koko perhe. Avun tarve voi liittyä hyvin monenlaisiin kysymyksiin.

 

Vastaanotolla keskitytään perheen esille tuomiin kysymyksiin. Ensikäynnillä (voi olla useampikin käynti) tavataan vain vanhempien kesken, jotta terapeutilla on mahdollisuus saada hyvä käsitys vanhempien mieltä huolestuttavista asioista ja keskustella vanhempien kanssa siitä, miten yhteistyössä olisi hyvä edetä.

 

Perheterapeuttinen työskentely voidaan toteuttaa keskustelemalla tai liittämällä myös toiminnallisempia ja kokemuksellisempia menetelmiä (esim. theraplay-vuorovaikutusterapia) mukaan.

ITSELLENI

Toiset ihmiset ovat meille peilejä. Millaisen peilin minä haluaisin ja tarvitsisin?

Millainen peili minä olen toiselle?

 

Itsetutkiskelun ja avun tarve voi ajoittua elämäntilanteeseen, jossa olemme yksin tai suhteessa. Identiteettimme on rakentunut vuorovaikutussuhteissa. Varhaiset ihmissuhteemme heijastuvat monilla tavoin nykysuhteissa. Kipeät kokemukset saattavat kuormittaa tai olla esteenä onnelliselle ja tasapainoiselle suhteelle.

 

Elämäntilanteessa, jossa suhde ei tuo tyytyväisyyttä ja onnellisuutta, voi olla tarpeellista jäsentää omia tarpeita ja toiveita ulkopuolisen kanssa. Suhteen kannalta olisi tärkeää voida työskennellä yhdessä puolison kanssa, mutta jos se ei ole mahdollista, voi myös valita muutoksen tien itse. Oman prosessin myötä suhteessa alkaa tapahtua muutosta, joka voi viedä joko eteenpäin yhdessä tai yksin.

Vaikka olisimme yksin, suhteet ovat meissä. Omaa itseä voi pysähtyä tarkastelemaan ja löytää syvempää yhteyttä itseen, omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Tiedostamalla omat tarpeet ja toiveet on mahdollista löytää itselle juuri se oikea kumppani. Joskus yksinäisyyden taustalla on kipeitä kokemuksia, jotka estävät luottamasta ja uskaltamasta lähteä suhteisiin. Oman kiintymyshistorian tarkastelu voi tarjota ymmärrystä ja vapautumista menneisyyden taakasta ja mahdollistaa uuden ihmissuhteen synnyn.

 

Eron jälkeen oma identiteetti muokkaantuu ja siihen vaikuttaa se, miten olemme ymmärtäneet itseämme ja omaa osuuttamme toimimattomassa suhteessa. Oman elämän suuntaviivoja, toiveita ja tarpeita on helpompi tavoittaa, kun uskaltaa katsoa peiliin. Tulevaisuuden suhteiden kannalta on merkityksellistä, ettei vie vanhaa taakkaa eteenpäin. Terapiassa on mahdollista vahvistaa tunneyhteyttä omaan itseen ja sitä kautta avata uusia näkymiä tulevaisuudelle.

AMMATTILAISILLE

Työnohjaus ja koulutus

 

Theraplay työnohjaus ja koulutus:

Vuorovaikutuksessa Oy:ltä voi tiedustella Suomen Theraplay-yhdistyksen hyväksymiä koulutuksia sekä Theraplay-työnohjausta. Lisätietoja Suomen Theraplay-yhdistyksestä voi lukea sivuilta www.theraplay.fi. Theraplay-työnohjausta voi tilata yksilölle tai ryhmälle ja se voi toteutua Vuorovaikutuksessa Oy:n tiloissa Kruunuhaassa tai asiakkaan luona. Theraplay-työnohjauksessa painopiste on asiakastapauksissa ja niihin liittyvissä vuorovaikutushavainnoinneissa sekä terapiaprosesseissa.

 

Muu ammatillinen työnohjaus ja koulutus:

Vuorovaikutuksessa Oy tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille työnohjausta työssä jaksamisen sekä ammatillisen kehittymisen edistämiseksi. Olemme erikoistuneett erityisesti kiintymystraumatisoituneiden lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten (esim. perhekodit, lastensuojelulaitokset, sijaisvanhemmat) työnohjaamiseen.

Vuorovaikutuksessa Oy:ltä voi tilata myös vuorovaikutusnäkökulmasta ja kiintymyssuhdeteoriasta lähtevää koulutusta lasten kanssa työskenteleville ammattihenkilöille.

Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen tapaamistiheyden ja keston suhteen. Yksittäisen ajan voi varata, vaikka ei vielä tiedä, mitä tarvitsee tai mihin on valmis sitoutumaan. Prosessi sovitaan aina yhdessä muutamien käyntien jälkeen.

Itselle ja kumppanille on tärkeää miettiä, mihin minä olen valmis sitoutumaan. Yhteinen sopimus antaa turvallisuutta ja tilaa työskentelylle.

 

Hinnat:    90min / 130€

                 60min / 100€

Mahdolliset erimielisyystilanteet voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

MITEN ALOITAN

EIRA EKLUND-MIKOLA

Olen koulutukseltani psykologi ja pari- ja perhepsykoterapeutti. Opiskeluani on alusta asti ohjannut loputon uteliaisuus ihmissuhteita kohtaan. Kiintymysteoria on antanut minulle kartan, jonka avulla olen voinut ymmärtää käyttäytymistä ja sen alla olevia tunteita. Kokemus rakkaudesta, turvasta ja läsnäolosta muokkaavat meidän persoonaamme ja minäkäsitystämme sekä sen, miten näemme ihmiset ympärillämme.

Olen saanut lukemattomien lapsiperheiden kanssa oppia, miten tärkeää suhteen turvallisuus on syntymästä lähtien ja miten paljon työtä tarvitaan korjaamaan varhaisten puutteiden synnyttämä turvattomuus. Olen saanut myös kokea, miten turvallinen suhde on mahdollista rakentaa uudelleen.

Nämä samat ilmiöt ovat aikuisten rakkaussuhteissa. Rakkaussuhde on satama, jonka turvallisuus tai turvattomuus heijastuu suhteeseen joko yhteyttä ja rakkautta synnyttäen tai pelkoa, vetäytymistä ja hyökkäystä aiheuttaen. On lohdullista ja innoittavaa, että parisuhde tarjoaa mahdollisuuden korjata menneisyyden haavoja, ja uudenlaista turvallisuutta on mahdollista rakentaa.

 

Suhtaudun intohimolla työhöni ja kunnioituksella asiakkaitani kohtaan.

Elämä ja suhteet ovat loputon, kiehtova mysteeri. Haluan auttaa ihmisiä löytämään toisensa yhä syvemmin ja turvallisemmin ja sitä kautta vapauttaa psyykkisiä resursseja elämän rikkaudelle ja onnellisuudelle.

 

VASTAANOTTO

Submitting Form...

Serveri ongelma

Lomake vastaanotettu.

YHTEYSTIEDOT

Vastaanotto on rauhallisella paikalla Helsigissä Kruunuhaassa.

 

Liisankatu 11 A 2

00170 Helsinki

puh. 040 719 4048

posti@vuorovaikutuksessa.fi

 

p. 040 719 4048

Liisankatu 11 A 2, 00170 Helsinki

TASAPAINOISEMMAN ELÄMÄN PUOLESTA

Mahdolliset erimielisyystilanteet voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).